Аксесоари и Резервни части

Уреди за Tohatsu извънбордови двигатели

Код Име Описание За модели
3B7-72530-2 Оборотомер

без лампа за аларма

M140, M120, M115, M90, M70, M60, M50, M40, M30, M25, M18, M15, M9.9, M9.8, M8, M6, M5, M4, M3.5, M2.5
3N8-72640-1 Оборотомер

без лампа за аларма

MFS 50, MFS 40, MFS 30, MFS 25, MFS 20, MFS 15, MFS 9.8, MFS 8, MFS 6SP, MFS 6 / MFS 6 SailPro, MFS 5, MFS 4, MFS 3.5, MFS 2.5, BFT 250A, BFT 225A, BFT 200A, BFT 150A, BFT 115A, BFT 90A, BFT 75A, BFT 60A, M140, M120, M115, M90, M70, M60, M50, M40, M30, M25, M18, M15, M9.9, M9.8, M8, M6, M5, M4, M3.5, M2.5, MFS25B, MFS6BS Sail Pro, MFS6A3
3Z5-72640-1 Оборотомер

с лампа за аларма

MD 115, MD 90, MD 75, MD 50, MD 40, MD 30, MD90B, MD70B
 
 
 
Код Име Описание За модели
3AC-72640-0 Скоростомер

Color: Black

MFS 50, MFS 40, MFS 30, MFS 25, MFS 20, MFS 15, MFS 9.8, MFS 8, MFS 6SP, MFS 6 / MFS 6 SailPro, MFS 5, MFS 4, MFS 3.5, MFS 2.5, BFT 250A, BFT 225A, BFT 200A, BFT 150A, BFT 115A, BFT 90A, BFT 75A, BFT 60A, MFS25B, MFS6A3
3AD-72640-0 Скоростомер

Color: White

MFS 50, MFS 40, MFS 30, MFS 25, MFS 20, MFS 15, MFS 9.8, MFS 8, MFS 6SP, MFS 6 / MFS 6 SailPro, MFS 5, MFS 4, MFS 3.5, MFS 2.5, BFT 250A, BFT 225A, BFT 200A, BFT 150A, BFT 115A, BFT 90A, BFT 75A, BFT 60A, MFS25B, MFS6A3
3E0-72648-0 Скоростомер

50 M.P.H. Set

MFS 50, MFS 40, MFS 30, MFS 25, MFS 20, MFS 15, MFS 9.8, MFS 8, MFS 6Z, MFS 6SP, MFS 6 / MFS 6 SailPro, MFS 5, MFS 4, MFS 3.5, MFS 2.5, MD 115, MD 90, MD 75, MD 50, MD 40, MD 30, BFT 250A, BFT 225A, BFT 200A, BFT 150A, BFT 115A, BFT 90A, BFT 75A, BFT 60A, M140, M120, M115, M90, M70, M60, M50, M40, M30, M25, M18, M15, M9.9, M9.8, M8, M6, M5, M4, M3.5, M2.5
3E0-72649-0 Скоростомер

75 M.P.H. Set

MFS 50, MFS 40, MFS 30, MFS 25, MFS 20, MFS 15, MFS 9.8, MFS 8, MFS 6Z, MFS 6SP, MFS 6 / MFS 6 SailPro, MFS 5, MFS 4, MFS 3.5, MFS 2.5, MD 115, MD 90, MD 75, MD 50, MD 40, MD 30, BFT 250A, BFT 225A, BFT 200A, BFT 150A, BFT 115A, BFT 90A, BFT 75A, BFT 60A, M140, M120, M115, M90, M70, M60, M50, M40, M30, M25, M18, M15, M9.9, M9.8, M8, M6, M5, M4, M3.5, M2.5
3GF-72647-1 Скоростомер

Color: Black

MFS 50, MFS 40, MD 115, MD 90, MD 75, MD 40, MD 30, MD90B, MD70B
3GF-72672-0 Скоростомер

Color: Black

 
3GL-72647-1 Скоростомер

Color: White

MFS 50, MFS 40, MD 115, MD 90, MD 75, MD 50, MD 40, MD 30, MD90B, MD70B
3GL-72672-0 Скоростомер

Color: White

 

 

Код Име Описание За модели
3GF-72571-0 Трим

Черен

Всички
3GL-72571-0 Трим

Бял

Всички
3T1-72571-0 Трим   Всички
 
 
Кос Име Описание За модели
3E0-72524-0 Мото-часове   MFS 50, MFS 40, MFS 30, MFS 25, MFS 20, MFS 15, MFS 9.8, MFS 8, MFS 6Z, MFS 6SP, MFS 6 / MFS 6 SailPro, MFS 5, MFS 4, MFS 3.5, MFS 2.5, MD 115, MD 90, MD 75, MD 50, MD 40, MD 30, BFT 250A, BFT 225A, BFT 200A, BFT 150A, BFT 115A, BFT 90A, BFT 75A, BFT 60A, M140, M120, M115, M90, M70, M60, M50, M40, M30, M25, M18, M15, M9.9, M9.8, M8, M6, M5, M4, M3.5, M2.5
3GL-72524-0 Мото-часове

черен

MFS 50, MFS 40, MFS 30, MFS 25, MFS 20, MFS 15, MFS 9.8, MFS 8, MFS 6Z, MFS 6SP, MFS 6 / MFS 6 SailPro, MFS 5, MFS 4, MFS 3.5, MFS 2.5, MD 115, MD 90, MD 75, MD 50, MD 40, MD 30, BFT 250A, BFT 225A, BFT 200A, BFT 150A, BFT 115A, BFT 90A, BFT 75A, BFT 60A, M140, M120, M115, M90, M70, M60, M50, M40, M30, M25, M18, M15, M9.9, M9.8, M8, M6, M5, M4, M3.5, M2.5
3GL-72524-0 Мото-часове

Бял

MFS 50, MFS 40, MFS 30, MFS 25, MFS 20, MFS 15, MFS 9.8, MFS 8, MFS 6Z, MFS 6SP, MFS 6 / MFS 6 SailPro, MFS 5, MFS 4, MFS 3.5, MFS 2.5, MD 115, MD 90, MD 75, MD 50, MD 40, MD 30, BFT 250A, BFT 225A, BFT 200A, BFT 150A, BFT 115A, BFT 90A, BFT 75A, BFT 60A, M140, M120, M115, M90, M70, M60, M50, M40, M30, M25, M18, M15, M9.9, M9.8, M8, M6, M5, M4, M3.5, M2.5
 
Код Име Описание За Модели
3E0-72598-0 Налягане на водата   MFS 50, MFS 40, MFS 30, MFS 25, MFS 20, MFS 15, MFS 9.8, MFS 8, MFS 6Z, MFS 6SP, MFS 6 / MFS 6 SailPro, MFS 5, MFS 4, MFS 3.5, MFS 2.5, MD 115, MD 90, MD 75, MD 50, MD 40, MD 30, BFT 250A, BFT 225A, BFT 200A, BFT 150A, BFT 115A, BFT 90A, BFT 75A, BFT 60A, M140, M120, M115, M90, M70, M60, M50, M40, M30, M25, M18, M15, M9.9, M9.8, M8, M6, M5, M4, M3.5, M2.5
3GF-72598-0 Налягане на водата

черен

MFS 50, MFS 40, MFS 30, MFS 25, MFS 20, MFS 15, MFS 9.8, MFS 8, MFS 6Z, MFS 6SP, MFS 6 / MFS 6 SailPro, MFS 5, MFS 4, MFS 3.5, MFS 2.5, MD 115, MD 90, MD 75, MD 50, MD 40, MD 30, BFT 250A, BFT 225A, BFT 200A, BFT 150A, BFT 115A, BFT 90A, BFT 75A, BFT 60A, M140, M120, M115, M90, M70, M60, M50, M40, M30, M25, M18, M15, M9.9, M9.8, M8, M6, M5, M4, M3.5, M2.5
3GL-72598-0 Налягане на водата

Бял

MFS 50, MFS 40, MFS 30, MFS 25, MFS 20, MFS 15, MFS 9.8, MFS 8, MFS 6Z, MFS 6SP, MFS 6 / MFS 6 SailPro, MFS 5, MFS 4, MFS 3.5, MFS 2.5, MD 115, MD 90, MD 75, MD 50, MD 40, MD 30, BFT 250A, BFT 225A, BFT 200A, BFT 150A, BFT 115A, BFT 90A, BFT 75A, BFT 60A, M140, M120, M115, M90, M70, M60, M50, M40, M30, M25, M18, M15, M9.9, M9.8, M8, M6, M5, M4, M3.5, M2.5
 
Код Име Описание За Модели
3E0-72597-0 Температура на Водата   MFS 50, MFS 40, MFS 30, MFS 25, MFS 20, MFS 15, MFS 9.8, MFS 8, MFS 6Z, MFS 6SP, MFS 6 / MFS 6 SailPro, MFS 5, MFS 4, MFS 3.5, MFS 2.5, MD 115, MD 90, MD 75, MD 50, MD 40, MD 30, BFT 250A, BFT 225A, BFT 200A, BFT 150A, BFT 115A, BFT 90A, BFT 75A, BFT 60A, M140, M120, M115, M90, M70, M60, M50, M40, M30, M25, M18, M15, M9.9, M9.8, M8, M6, M5, M4, M3.5, M2.5
 
Код Name Описание Горивомер
3GF-72596-0 Горивомер

Черен

 За всички модели
3GL-72596-0 Горивомер

Бял

  За всички модели