Таблицата за избор на винт

Таблицата за избор на винт / пропелер може да ви помогне при избора на пропелер за вашият двигател и да ви ориентира за стандартно окомплектованите към модела конкретни винтове. Молим да взимате под внимание, че формата на корпуса, общото тегло и други фактори могат да окажат влияние за крайното представяне на двигателя.

Полезна информация:

Пропелера има два основни параметра: диаметър и стъпка. Първото число обозначава диаметъра на витлото, а второто - стъпката. Например, 14x19 обозначава витло с диаметър 14 инча и стъпка 19 инча. Диаметърът е разстоянието  в инчове по въображаем кръг, който се описва при въртенето на витлото. Стъпката е теоретичното разстояние в инчове, което лодката ще изминава при един оборот на винта. Колкото е по-ниска предавката, толкова по-бързо ще ускорява колата, но с по-ниска обща върхова скорост. Също така, едно витло с по-малка стъпка ще ускорява бързо, но общата върхова скорост ще бъде намалена. Колкото е по-голяма стъпката, толкова по-бързо ще пътува обикновено лодката, макар и типично със забавено ускорение.

В общи линии, при промяна на по висока стъпка ще се увеличи максималната скорост за сметка на ускорението а при избор на по малка стъпка ще се подобри ускорението за сметка на максималната скорост. (Примерно при употреба основно за теглене на водни ски тогава е препоръчително по-малка стъпка макар и за сметка на максималната скорост която ще намалее.)

- Добавянето на 1 инч стъпка намалява оборотите при напълно отворена дроселова клапа с 150 до 200
- Изваждането на 1 инч стъпка увеличава оборотите при напълно отворена дроселова клапа с 150 до 200
- Модернизацията от витло с 3 лопатки към витло с 4 лопатки обикновено намалява оборотите при напълно отворена дроселова клапа с 50 до 100
- При никакви обстоятелства на използвайте винт който ще доведе до увеличаване от максимално допустимите за модела обороти
- Препоръчва се проверка с оборотомер дали вашият винт достига максималните обороти на двигателя

Model Propeller Dia Pitch Material Standard Propeller Part Number
mm in M2.5A2 M3.5A2 M3.5B2 MFS2.5/
3.5B
M2.5/3.5A2/
3.5B2(2-Stroke)
&
MFS2.5B/3.5B
(4-Stroke)
188 7.4 4.5 Plastic - 314-64103-0
188 7.4 6 Plastic (S,L) (S,L) 309-64106-0
188 7.4 7 Plastic - (S,L) (S,L) 3F0-64101-0
188 7.4 6 Aluminum - - 309B64107-0
188 7.4 6 Aluminum - - 3F0-64102-0
Model Propeller Dia Pitch Material Standard Propeller Part Number
mm in M4C M5B MFS4C MFS5/6C
M4C & 5B
(2-Stroke)
&
MFS4/5/6C
(4-Stroke)
200 7.9 6 Aluminum 393B64512-1
196 7.7 7 Aluminum - (S,L) 3R1B64514-0
196 7.7 8 Aluminum (S,L) (S,L,UL) (S,L) 3R1B64516-0
200 7.9 9 Aluminum 369B64518-1
Model Propeller Dia Pitch Material Standard Propeller Part Number
mm in MFS6C(Sail Pro)
MFS6C(Sail Pro) 212 8.0 6 Aluminum (UL) 399B64512-1
Model Propeller Dia Pitch Material Standard Propeller Part Number
mm in M6/8B M9.8B MFS8A3 MFS9.8A3
M6/8/9.8B
(2-Stroke)
&
MFS8/9.8A3
(4-Stroke)
221 8.7 5 Aluminum 3V1B64510-0*
216 8.5 6.5 Aluminum 3B2B64513-1
216 8.5 7 Aluminum 3V1B64514-0*
226 8.9 7 Aluminum (L,UL) 3B2B64514-1
216 8.5 7.5 Aluminum (L,UL) (S,L,UL) (L,UL) 3B2B64515-1
226 8.9 8.3 Aluminum (S) (S) (S) 3B2B64517-1
226 8.9 10 Aluminum 3B2B64519-1
Model Propeller Dia Pitch Material Standard Propeller Part Number
mm in M9.9/15D2 M18E2 MFS15C MFS20C
M9.9/15D2-18E2
(2-Stroke)
&
MFS15/20C
(4-Stroke)
234 9.2 6 Aluminum 362B64107-0
234 9.2 7 Aluminum - - 362B64105-0
254 10.0 7 Aluminum - - 3Z0B64514-3*
234 9.3 8 Aluminum (L,UL) (UL) 3BAB64516-0
234 9.3 9 Aluminum (S) (S,L) (L) (L) 3BAB64518-0
234 9.3 10 Aluminum (S) (S) 3BAB64521-0
235 9.3 11.5 Aluminum 3BAB64524-0
Model Propeller Dia Pitch Material Standard Propeller Part Number
mm in M25C3/30A4 MFS25/30B
M25C3/30A4
(2-Stroke)
&
MFS25/30B
(4-Stroke)
260 10.2 8 Aluminum 346B64106-5
252 9.9 9 Aluminum 3R0B64518-0
252 9.9 10 Aluminum (UL) (UL) 3R0B64521-0
252 9.9 11 Aluminum (L) (L) 3R0B64523-0
252 9.9 12 Aluminum 3R0B64525-0
257 10.1 13 Aluminum (S) (S) 3R0B64527-0
252 9.9 14 Aluminum 349B64529-1
Model Propeller Dia Pitch Material Standard Propeller Part Number
mm in M40C
M40C(2-Stroke) 290 11.4 7 Aluminum 348B64108-0
285 11.2 8.5 Aluminum 348B64107-0
276 10.9 9 Aluminum 361B64115-0
275 10.8 10 Aluminum 361B64109-0
268 11.6 11 Aluminum (S,L,UL) 361B64113-0
290 11.4 12 Aluminum 3T5B64525-0
282 11.1 13 Aluminum 3T5B64527-0
Model Propeller Dia Pitch Material Standard Propeller Part Number
mm in M40D2 M50D2 MD40B2 MD50B2
M40/50D2
(2-Stroke)
&
MD40/50B2
(TLDI)
290 11.4 7 Aluminum 348B64108-0*
307 12.1 9 Aluminum 3T5B64518-0
295 11.6 11 Aluminum (S,L,LL) 3T5B64523-0
290 11.4 12 Aluminum (UL) (S,L,LL) (S,L) 3T5B64525-0
282 11.1 13 Aluminum (UL) (S,L) 3T5B64527-0
282 11.1 14 Aluminum 3T5B64529-0
279 11.0 15 Aluminum 3T5B64532-0
Model Propeller Dia Pitch Material Standard Propeller Part Number
mm in MW50
MW50 305 12.0 9 Aluminum 353B64101-0
292 11.5 10 Aluminum 353B64102-0
292 11.5 11 Aluminum 353B64103-0
295 11.6 12 Aluminum (L) 353B64104-0
292 11.5 13 Aluminum 353B64105-0
289 11.4 14 Aluminum 353B64106-0
280 11.0 15 Aluminum 353B64107-0
273 10.7 16.5 Aluminum 353B64108-0
276 10.9 17.5 Aluminum 353B64109-0
Model Propeller Dia Pitch Material Standard Propeller Part Number
mm in M60/70C
/90A
M115/120
/140A2
MD75/90C2 MD90C**
M60/70C/90A
M115/120/140A2
(2-Stroke)
&
MD75/90C2/90C
(TLDI)
355 14.0 11 Aluminum 3N4B64523-1
355 14.0 13 Aluminum 3N4B64527-1
349 13.8 15 Aluminum (L,UL) - (L,UL) 3N4B64532-1
336 13.3 16 Aluminum 3N4B64534-1
336 13.3 17 Aluminum (L,UL) 3N4B64536-1
330 13.0 19 Aluminum 3N4B64541-1
324 12.8 21 Aluminum 3N4B64545-1
Model Propeller Dia Pitch Material Standard Propeller Part Number
mm in MD115A2
MD115A2(TLDI) 355 14.0 11 Aluminum 3T1B64523-0
355 14.0 13 Aluminum 3T1B64527-0
349 13.8 15 Aluminum 3T1B64532-0
336 13.3 16 Aluminum 3T1B64534-0
336 13.3 17 Aluminum 3T1B64536-0
330 13.0 19 Aluminum 3T1B64541-0
324 12.8 21 Aluminum 3T1B64545-0
  MD90C** = Propeller not included    ● = Optiona    * = 4 Bladesl